Richard Malár

Působíme po celé Praze a okolí

r.malar@seznam.cz

tel.: +420 731 386 677
tel.: +420 605 477 191

IČ: 49254201

Štíhlice 31,
Praha východ
381 63

Revize plynu

Pravidelné revize plynových zařízení jsou povinné ze zákona a jen pravidelně kontrolované plynové spotřebiče a soustavy jsou zárukou jejich bezpečného provozu. Revize je nutné provádět jednou za tři roky a jsou dané vyhláškou č. 85/1978 Sb. V případě havárie, nebo jiných problémů, způsobených nekontrolovanými spotřebiči, či rozvody, se vystavujete riziku, že ponesete veškerou zodpovědnost za škody a jiné újmy. Následkem toho může být nejen omezeno, nebo zamítnuto škodní plnění ze strany pojišťovny, ale samozřejmě jde především o Vaše zdraví, nebo dokonce život.

Jak probíhá revize plynu?

Autorizovaný revizní technik zkontroluje odběrné plynové rozvody od hlavního uzávěru plynu po připojené spotřebiče. Dále zkontroluje plynové spotřebiče samotné a na závěr sepíše revizní zprávu, kterou si pečlivě uschovejte. Pokud nalezne jakékoli závady, domluví se s Vámi na  jejich
urychlené opravě. Do kontroly nespadá plynoměr, který je ve vlastnictví dodavatele plynu.

Co revizní technik kontroluje:

  • hlavní uzávěr plynu, umístění, funkčnost a těsnost rozebíratelných spojů a uzávěrů větví stoupacích vedení
  • plynové regulátory a plynové spotřebiče
  • vizuálně zkontroluje plynovod s příslušenstvím a jejich spoje ve společných prostorách
  • případný únik jedovatého oxidu uhelnatého

Objednejte se u nás na revizi plynu. Zabezpečte svůj domov a předejděte možným problémům . Vyplňte formulář, nebo volejte: +420 731 386 677, +420 605 477 191